Olika sorters tävlingar med luftballong

Vilka olika tävlingsformer finns det?

Individuella sporter handlar oftast om att vara snabbast, om att komma längst bort eller om att flyga högst. Men ballongtävlingar har egentligen ett annat syfte och eftersom ballonger inte går att styra handlar det mer om att mäta individens precisionsnavigering till ett givet mål. Genom att kunna förstå vinden och dessa egenskaper, vilken riktning den har på olika höjder, kommer piloten fram till sitt mål. Självfallet måste därför målet vara i någorlunda rätt vindriktning, annars är det omöjligt att styra ballongen mot fel vindriktning.

Kunskap inom meteorologi och att läsa kartor är essentiellt. Vidare måste man kunna bedöma vädret och hur vinden kan utvecklas. Precision är därför grunden till att nå det utsatta målet, vilket varje pilot måste ha gott om. Piloten får använda sig av olika hjälpmedel, som karta, höjdmätare och GPS. Man får även använda sig av papperslappar som kastas ut för att kunna avgöra vindens riktning. Vidare får piloten även en följebil vid start som kan hjälpa till med vindmätningar och planera flygningen så korrekt som möjligt.

Vad innebär uppvisningstävlingar?

När man tävlar inoLuftballongm uppvisningstävlingar gäller det bara att kora en segrare. Ett exempel på denna typ av tävling är det så kallade ”Key grab”, en mycket publikvänlig och spektakulär tävling. Denna tävlingsform startade genom att man skulle fånga en nyckel, som var kopplat till ett specifikt pris (exempelvis en nyckel till en bil). nyckeln kunde exempelvis vara uppsatt på en påle, tre till fem meter högt upp i luften. Ballongen skall då komma så nära som möjligt till själva pålen och individen som tävlar skall från korgen kunna fånga nyckeln. Det gäller att man har hamnar på rätt plats och i lagom höjd. Denna tävlingsform skedde första gången i Sverige 1998.

Vad innebär mästerskapstävlingar?

Det finns idag både SM, NM, EM och VM. När en vinnare koras skall denne ha genomfört minst två flygningar och minst tre deltävlingar, men ett SM kan exempelvis bestå av 10 eller fler deltävlingar. Individen får en briefing om väderprognosen, olika uppgifter som skall genomföras under flygningen.