Historik om luftballonger

Att flyga luftballong är en riktigt unik upplevelse. Luftballongen är en luftfarkost där luften inuti själva ballongen är lättare än luften runt om, en så kallas aerostat där själva lyftkraften är baserad på Arkimedes princip. Man brukar dela in luftballonger i två olika kategorier: montgolfiere vilket är varmluA19680120000CP01ftsballonger och charliere vilket är gasballonger. Det finns även en hybrid som kallas för roziere. Det finns dokumenterat hur själva luftballongsprincipen fungerade redan under 1670-talet av Francesco d
e Lana, där han förklarar själva mekanismen med hjälp av Arkimedes princip. Den första dokumenterade luftballongsresan gjordes i Lissabon 1709 av Bartolomeu de Gusmao. Det finns dock forskning som tyder på att man eventuellt redan hade upptäckt luftballongen i Kina och i Peru tidigare.

Det är dock först 1783 som man dokumenterat den första bemannade flygningen med de två bröderna Montgolfier från Frankrike. Strax därefter, 1785, genomfördes den första färden över den Engelska kanalen. Gasballongen kom att dominera helt över varmluftsballongen eftersom den ansågs vara opraktiskt med dåtiden bränsle.

I Sverige genomförde den första ballongfärden 1806. Först användes ballonger endast för folkfester eller andra liknande event men kom senare att även användas vid vetenskapliga expeditioner (exempelvis Andrées polarexpedition 1897). Modern flygning med ballonger (varmluft) startade 1967 och Svenska Ballongfederationen bildades först 1972. SBF har som syfte att arbeta för en säker och enad ballongflygning i Sverige. När det gäller kommersiell flygning med luftballonger är det istället organisationen SBI som ansvarar för detta. Deras verksamhet sker tillsammans med tillsynsmyndigheten och följer transportstyrelsens regler. Alla som är medlemmar i SBI måste ha speciella tillstånd för att arbeta för kommersiella passagerare.

Idag kan man genomföra ballongflygning både som fritidsnöje eller som en sport med olika tävlingar och priser. Sedan 1985 har man sett att ballongflygning blivit allt mer populärt och idag flygs det cirka 25 000 personer varje år.