Att tävla med luftballong

Varje år arrangeras många ballongtävlingar runt om i landet. Det finns svenska mästerskap och fem andra större tävlingar att delta i. Vidare finns det även ett antal internationella tävlingar där EM anordnas alla udda år och VM alla jämna år. I Sverige är det Svenska Ballongfederationen som ansvarar för anordningen av dessa tävlingar.

Hur går det till när man ska tävla med ballong?

Att tävla med ballong kan vara en klurig uppgift. Det som tävlingarna i stort sätt går ut på är att navigera ballongen till en bestämd plats. När man är så nära som möjligt till d137950404.Px7m8edGen förutbestämda platsen släpper piloten en markering (en tygremsa på cirka 1,7 meter med en tyngd på ena sidan) som ska hamna så nära själva målet som möjligt. Från själva tyngden mäter man avståndet till målet. Det
innebär att man måste styra ballongen på något sätt, men ballongen drivs dock endast av vinden. Det krävs därför att man har kunskap om vinden riktning på de olika höjdskillnaderna. Kunskap i praktisk meteorologi samt bra förmåga att manövrera ballongen är därför ett måste. Om man skall tävla som pilot krävs dessa egenskaper för att vinna.

I varje ballong flyger en tävlingsfunktionär med, vilken har som syfte att observera de tävlandes prestationer. Denna individ kan antingen flyga med i själva ballongen (om piloten tillåter) eller så förflyttar sig funktionären nere på marken via en följebil. Själva rapporten som observatören tar fram ligger till grund för resultatet hos den tävlande. Ser man till svenska mästerskapen finns det 20 olika deltävlingstyper att delta i.

Idag finns det många olika sorters rekord satta runt om i hela världen. Rekorden kan handla om hur långt bort man flugit eller på vilken höjd man befunnit sig. För att rekordet skall bli officiella så måste organisationen SBF säkerställa flygningen och godkänna rekordet.